Høyanger kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
Småbarnstreff

03.04.2014

Småbarnstreff

Småbarnstreff er ein sosial arena, der alle skal ha det kjekt!

Småbarnstreff i Høyanger bedehus:

3.april, 17.april, 15. mai,  29.mai

Kl. 17.00 - 18:30.