Høyanger kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
MINIKONFIRMANTAR

04.04.2014

MINIKONFIRMANTAR

Eit tilbod til alle som går i 5.klasse

 

MINIKONFIRMASJON
Minikonfirmasjon er I Høyanger eit tilbod  for dei som går i 5. klasse.  I dei andre sokna vert det arrangert kvart 2. eller 3. år med  born frå litt ulike alderstrinn. Oppllegget består av 4 samlingar lokalt  + weekend på Alværa frå  fredag - søndag med påskevandring, misjonsettermiddag, leik og moro.
 
Vil du vite meir om kva minikonfirmasjon og trusopplæring er kan du ta kontakt med 
Toril Lange 922 40 966
 Vinteren/våren  2019 er det høve til å vere minikonfirmant i Høyanger. Oppstart i byrjinga av februar.  29.-31. mars skal det vere minikonfirmantweekend. Då kjem også minikonfirmantar frå Hyllestad, Balestrand, Solund og Gulen.