Høyanger kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
Tilbod til eldre i Lavik . Lavik kontaktgrupper

11.04.2014

Tilbod til eldre i Lavik . Lavik kontaktgrupper

Lavik kontaktgruppe er samansett av representantar
frå Lavik sokneråd og Lavik helselag. Dei møter 2 gonger
i året. På kaffistunder får vi help av to jenter, Linn Merete og Irene.
 
Kontaktgruppa arrangerer/organiserer:
 * Kaffistunder på glasverandaen i Lavik helsenter,kvar torsdag kl.17.00
 
 * Musikkstunder på stova i Lavik helsesenter kvar tirsdag kl.17.00

 * Ein gong i mnd. er det andakt m/Andreas og Tony

 * Skyss til å besøkje kjende i Høyanger og Kyrkjebø sjukeheim
    eller Førde sjukehus. 
 
 * Skyss til kyrkje 
 
 * Besøksteneste for kontakt og samtale.
 
 * Småe praktiske oppgåver
 
Frivillige i Lavik kontaktgruppe:
- Leiar: Helen Vos, tlf. 57714943 / 90814030
- Kasserar/sekretær: Jorun Skaar, tlf. 57712830 / 48219176
- Medlem: Marit Fredriksen, tlf. 57711837 / 98499846
- Medlem: Pam Leirnes, tlf. 99161055
- Medlem: Svanhild Osland, tlf. 57711760 / 97177207
- Medlem: Randi Strandos, tlf. 57711732 / 95060975
- Medlem: Bjørg Støldal, tl. 57711884 / 99264112

Musikalsk medarbeider:
- Audun Engedal, tlf. 57710843 / 45221737