Høyanger kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
HELGESTUNDER NR 2, 2019

14.06.2019

HELGESTUNDER  NR 2, 2019

Nytt nummer av Helgestunder er no lagt ut på heimesida vår. Vi seier oss leie for dårleg kvalitet på nokre av bileta!  

Dette skuldast ein teknisk feil som oppstod under oversending av bileta til trykkeriet.

Vi vil syte for at ein slik feil ikkje oppstår på nytt.

Redaksjonen