Høyanger kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
Høyanger kommune innfører koronasmitterestriksjonar frå 11. mars

13.03.2020

Høyanger kommune innfører koronasmitterestriksjonar frå 11. mars

For å førebyggje og avgrense smitte, beskytte sårbare grupper og oppretthalde naudsynt kapasitet
i helsetenestene, innfører Høyanger kommune smitterestriksjonar i Høyanger kommune.

Vi, Høyanger kyrkje, visar solidaritet med samfunnet.

Derfor har vi bestemt at alle gudstenester og samlingar frå d.d .vert å avlyse inntil vidare. Andakter likeså.

Gravferd og dåp kan gjennomførast, men etter strenge reglar for å hindre smittespreiing.

Mvh Bjørnar Otterstein, Kyrkjeverje

Gudstenester og samlingar frå d.d. i Høyanger som er avlyst er:
Gudsteneste i Lavik kyrkje 15.mars.
Samtalegudsteneste i Bjordal kyrkje 15. mars.
Kveldsmeditasjon i Ortnevik kyrkje 16.mars.
Samtalegudsteneste i Vadheim bedehuskapell 22.mars.

Har du spørsmål gjelder dåp eller gravferd som skal haldast i dette tidsrommet.

Ta kontakt på telefon 91763803, får å snakke med Kyrkjeverjen

Høyanger kommune, Informasjon plakat om koronavirus