Høyanger kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
Avlysing av soknerådmøte og stenging av kyrkjekontoret for publikumstilgang

13.03.2020

Avlysing av soknerådmøte og stenging av kyrkjekontoret for publikumstilgang

På grunn av Koronasituasjonen, og ut frå råd og pålegg vi har motteke for perioden 12.03. til 26.03. 2020, vert planlagde soknerådsmøte i denne perioden avlyste.
Saker som ikkje kan vente, må handsamast på epost eller gjennom telefonmøter.

Vi fyljer FHI sine råd, og stengjer difor kyrkjekontoret for publikumstilgang i denne perioden.

Kyrkjeadministrasjonen kan nåast på telefon 57714100 / 91763803 og epost post@hoyanger.kyrkja.no / bjornar.otterstein@hoyanger.kyrkja.no

Mvh. Bjørnar Otterstein
Kyrkjeverje

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort