Høyanger kyrkjelege fellesråd > Bispevisitas
Bispevisitas

I 2019 kjem Høyanger kommune til å få besøk av biskop Halvor Nordhaug.

Under besøket deltek biskopen på gudstenester, i kyrkjelydsmøte, samtaler med konfirmantane, besøk på skular og institusjonar. Det er òg blitt vanleg med industri- og bedriftsbesøk og kontaktmøte med foreiningar av ulike slag i kyrkjelyden så vel som med kommunens administrasjon.

Høyanger og Kyrkjebø sokn hadde bispevisitas i mars. 2019, og Lavik, Bjordal og Ortnevik sokn får bispevisitas i desember.

For meir informasjon, nyheiter og artiklar om bispevisitasen. Klikk på kvar enkel fane, for soknebesøket.

Biskop Halvor Nordhaug

Foto: Jostein Risa

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort