Høyanger kyrkjelege fellesråd > Fellesråd og Sokneråd > Bjordal og Ortnevik sokneråd
Møtebok
 Tittel 
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 09.02.2020Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 28.01.2020Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 01.10.2019Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 28.08.2019Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd onsdag 24.04.19Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 20.03.2019Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 17.10.2018Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 29.08.2018Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 02.05.2018Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 14.03.2018Last ned
Referat frå årsmøte i Bjordal og Ortnevik sokn 04.02.2018Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 31.01.2018Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 29.11.2017Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 18.10.2017Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 23.08.2017Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 11.05.2017Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 15.03.2017Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 18.01.2017Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 02.11.2016Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 29.09.2016Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 17.08.2016Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 25.05.2016Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 29.03.2016Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd 17.02.2016Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 20.01.2016Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 17.11.2015Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 14.10.2015Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 26.08.2015Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 10.06.2015Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 21.04.2015Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 17.03.2015Last ned
Referet frå årsmøte Bjordal & Ortnevik sokneråd 2015 Last ned
Referat frå Bjordal & Ortnevik sokneråd, 03.02.15Last ned
Referat frå Bjordal & Ortnevik sokneråd, 19.11.2014Last ned
Referat frå Bjordal og Ortnevik sokneråd, 03.09.2014Last ned
Referat frå Bjordal og Ortnevik sokneråd, 05.06.2014Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 02.04.14 Last ned
Referat frå årsmøte i Bjordal og Ortnevik sokn 02.03.14Last ned
Referat frå møte i Bjordal og Ortnevik sokneråd, 04.02.14 Last ned
Bjordal & Ortnevik sokneråd

Soknerådet sitt ansvar har grunnlag i kyrkjelova § 5 og § 9, av gudstenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

Ei oppstilling av oppgåver lagt til soknerådet vil sjå slik ut:
Generelt verksemdsansvar:
Vedta strategier og organisera aktiviteter knytt til:

 • Kyrkjelydsbyggande verksemd 
 • Gudstenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kyrkjemusikalsk verksemd som kor, konsertar og anna song- og musikkliv i kyrkjelyden.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøksteneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, kyrkjelydsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc. etc.

Innafor dsse områda står soknerådet forholdsvis fritt til sjølv å vedta kva det vil gjera og i kva omfang verksemda skal ha.


Medlemar av Bjordal & Ortnevik sokneråd 2016 - 2019

- Øyvind Rømo, leiar
- Sissel Sørebø
- Åshild Birkeland Søreide
- Bodil Førde
- Liv Gunnbjørg Søreide
- Sølvi Gunn Kalstad

- Andreas Ester, sokneprest

Varamedlemar:
- Alf Magnar Svartemyr
- Ingrid Benedikte Oppedal
- Åge Østerbø