Høyanger kyrkjelege fellesråd > Fellesråd og Sokneråd > Kyrkjebø sokneråd
Møtebok
 Tittel 
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 20.01.20Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 26.11.2019Last ned
Budsjett Kyrkjebø sokneråd 2020Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 08.10.2019Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 27.08.2019Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 11.06.2019Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 23.04.2019Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 20.03.2019Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 20.03.2019Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 12.02.2019Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 09.01.2019Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 27.11.2018Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 02.10.2018Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 28.08.2018Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 29.05.2018Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 27.02.2018Last ned
Referat frå årsmøte i Kyrkjebø sokn 04.02.2018Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 30.01.2018Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 28.11.2017Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 03.10.2017Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 05.09.2017Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 30.05.2017Last ned
Møtebok for Kyrkjebø sokneråd 28.03.2017Last ned
Møtebok for Kyrkjebø sokneråd 21.02.2017Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 31.01.2017Last ned
Møtebok for Kyrkjebø sokneråd 29.11.2016Last ned
Møtebok for Kyrkjebø sokneråd, 23.08.2016Last ned
Møtebok for Kyrkjebø sokneråd, 31.05.2016Last ned
Møtebok for Kyrkjebø sokneråd, 19.04.2016Last ned
Møtebok for Kyrkjebø sokneråd, 01.03.2016Last ned
Møtebok for Kyrkjebø sokneråd, 12.01.2016Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 17.11.2015Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 13.10.2015Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 18.08.2015Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 12.05.2015Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 21.04.2015Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 10.03.2015Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 24.02.2015Last ned
Møtebok Kyrkjebø sokneråd 20.01.2015Last ned
Kyrkjebø sokneråd

Generelt verksemdsansvar:

Vedta strategier og organisera aktiviteter knytt til:

 • Kyrkjelydsbyggande verksemd 
 • Gudstenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kyrkjemusikalsk verksemd som kor, konsertar og ann song- og musikkliv i kyrkjelyden.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøksteneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, kyrkjelydsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc. etc.

Innafor dsse områda står soknerådet forholdsvis fritt til sjølv å vedta kva det vil gjera og i kva omfang verksemda skal ha.


Medlemar av Kyrkjebø sokneråd 2016-2019

-
Leif Arne Fureli, leiar
- Audun Digranes
- Irene Aase Aarseth
- Erlend Haugsbø
- Jarle Berge

- Sturla Bell Fossen

- Runar Matsui-Li

Varamedlemar

- Lisbeth Høyvik

- Borgny Loise Birkeland

- Anne Lise Ljotebø

- Anne Marie Aasgard

- Stine Iren Røyseth