Høyanger kyrkjelege fellesråd > Fellesråd og Sokneråd > Lavik sokneråd
Møtebok
 Tittel 
Møtebok Lavik sokneråd 30.01.2020Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 21.11.2019Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 21.11.2019Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 04.09.2019Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 19.08.2019, Program for bispevisitas i Lavik og Bjordal & Ortnevik sokn 4., 5. og 8. desember 2019 Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 19.08.2019Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 25.03.2019Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 04.03.2019Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 05.11.2018Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 04.10.2018Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 27.08.2018Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 24.05.2018Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 05.03.2018Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 15.01.2018Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 30.10.2017Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 18.09.2017Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 28.08.2017Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 15.05.2017Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 13.03.2017Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 30.01.2017Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 28.11.2016Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 24.10.2016Last ned
Møtebok Lavik Sokneråd 05.09.2016Last ned
Møtebok Lavik Sokneråd 09.05 2016Last ned
Møtebok Lavik Sokneråd 04.04 2016Last ned
Møtebok Lavik Sokneråd 22.02 2016Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 25.01.2016Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 29.10.2015Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 17.09.2015Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 27.08.2015Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 28.05.2015Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 30.04.2015Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 26.02.2015Last ned
Møtebok Lavik sokneråd 29.01.2015Last ned
Lavik sokneråd

Soknerådet sitt ansvar har grunnlag i kyrkjelova § 5 og § 9, av gudstenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

Ei oppstilling av oppgåver lagt til soknerådet vil sjå slik ut:

Generelt verksemdsansvar:
Vedta strategier og organisera aktiviteter knytt til:

 • Kyrkjelydsbyggande verksemd 
 • Gudstenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kyrkjemusikalsk verksemd som kor, konsertar og ann song- og musikkliv i kyrkjelyden.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøksteneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, kyrkjelydsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc. etc.

Innafor dsse områda står soknerådet forholdsvis fritt til sjølv å vedta kva det vil gjera og i kva omfang verksemda skal ha.


Medlemar av Lavik sokneråd 2016- 2019

- Geir Ytredal, leiar
- Torunn Styve
- Toril Lange
- Gunnbjørg Rosvold Friis
- Ingrid Aven
- Liv Marie Aven
- Andreas Ester, sokneprest

Varamedlemar:

- Henry Solheim

- Randi Strandos

- Berit Røe

- Jonny Elias Hellebø