Høyanger kyrkjelege fellesråd > Livsvegen > Gravferd > Gavferdsforvaltning - Gravplassane i Høyanger kommune
GRAVFERDSFORVALTNING - GRAVPLASSANE I HØYANGER KOMMUNE

Tjugum kyrkjegard

Sokneråda står for den offentlege gravferdsforvaltninga for alle innbyggarane i Høyanger. I det daglege er ansvaret delegert til kyrkjeverja.

 

Filer til nedlasting:

Gjeldande gravferdsavgifter i Høyanger kyrkjelge fellesråd. Gravferdsvgifta kjem inn ved gravlegging av personar som ikkje var folkeregistrerte i Høyanger kommune. Alle som bur i kommunen har rett på fri enkeltgrav i kommunen. Dersom ein ynskjer gravlegging i ei bestemt grav, t.d. attmed ektefelle, må ein betale festeavgift for å halde av denne grava.

 

Kart over gravplassane og søk etter gravlagde

Det er åtte gravplassar i Høyanger kommune. Ved å klikke på den enkelte kyrkjegard under vil du få opp eit bilete som viser plassering av gravfelt og rekkjer (feltkart):

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort