Høyanger kyrkjelege fellesråd > Livsvegen > Konfirmasjon
Konfirmasjon

Ei tid for nye opplevingar

Ordet konfirmasjon kjem av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, stadfeste, stadfeste eller «å gjere sterk».

Konfirmasjonstida i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vere konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig.

Konfirmasjon er ein gammal tradisjon for å markere overgangen frå barn til voksen. Den norske kyrkje si ordning for konfirmasjon er i dag ei forbønshandling med stadfesting av Guds lyfter ved dåpen.

I konfirmasjonstida får du moglegheita til å utforske mange viktige spørsmål saman med andre. Som konfirmant får du lære meir om Gud og deg sjølv.

Å vere døypt er eit utgangspunkt for å delta i sjølve konfirmasjonsgudstenesta, men alle kan delta i konfirmasjonstida i Den norske kyrkje. Konfirmasjon og dåp heng saman. Derfor blir mange unge døypt i løpet av konfirmasjonstida.

 

LES OM KYRKJELEG KONFIRMASJON PÅ DEN NORSKE KYRKJA SI HEIMESIDE "KYRKJA.NO".

Konfirmasjonsdagar 2020

Høyanger: 3.mai, klokka 1100.

Kyrkjebø: 10.mai,  klokka 1100.

Vadheim: 26.april, klokka 1100.

Lavik: 23. mai, klokka 12.00.

Bjordal: 21. mai (Kristi himmelfartsdag), klokka 12.00.

Ortnevik: ikkje klart dato enda.

Presentasjonsgudsteneste 2019

Høyanger: 01.septem kl:1700

Kyrkjebø:  25.august kl:1700

Vadheim:  08.septem kl:1100

Lavik: 25. august kl:1100

Bjordal: 1. septem kl. 11.00

 
Konfimatinnskriving - skjema - 2019-2020

Konfimatinnskriving - skjema - 2019-2020 (Mogleg å skrive direkte inn på skjema.)