Høyanger kyrkjelege fellesråd > Livsvegen > Konfirmasjon
Konfirmasjon

Ei tid for nye opplevingar

Ordet konfirmasjon kjem av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, stadfeste, stadfeste eller «å gjere sterk».

Konfirmasjonstida i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vere konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig.

Konfirmasjon er ein gammal tradisjon for å markere overgangen frå barn til voksen. Den norske kyrkje si ordning for konfirmasjon er i dag ei forbønshandling med stadfesting av Guds lyfter ved dåpen.

I konfirmasjonstida får du moglegheita til å utforske mange viktige spørsmål saman med andre. Som konfirmant får du lære meir om Gud og deg sjølv.

Å vere døypt er eit utgangspunkt for å delta i sjølve konfirmasjonsgudstenesta, men alle kan delta i konfirmasjonstida i Den norske kyrkje. Konfirmasjon og dåp heng saman. Derfor blir mange unge døypt i løpet av konfirmasjonstida.

 

LES OM KYRKJELEG KONFIRMASJON PÅ DEN NORSKE KYRKJA SI HEIMESIDE "KYRKJA.NO".

Konfirmasjonsdagar; kull 2019/2020

Høyanger: 12. september, klokka 12:00 og 14:00

Kyrkjebø: 19. september,  klokka 12:00.

Vadheim: 13. september, klokka 11:00.

Lavik: 26. september, klokka 12.00.

Bjordal: 20. september, klokka 11.00.

Velkommen til konfirmasjon!, for Høyanger, Kyrkjebø og Vadheim. Kull 2019/2020.

Etter diverse samtalar med soknerådsmedlemer, prest, kyrkjeverje og andre er det no kome til avklaring rundt desse spørsmåla:

Konfirmasjonane:

- Runar Matsui-Li og Bjørnar Otterstein, har drøfta saka og er samde om at antal gjester pr. konfirmant i Kyrkjebø kyrkje vert sett til 12 stk.

- konfirmantane vert oppmoda om å be sine gjester kome tidleg til kyrkja slik at det er tid nok til å sleppe alle inn puljevis.

- kyrkjebenkane vert tydeleg merka med familienamna.

- kyrkjevertane kommer til å be gjestene gå rett til “sin” benk og finne plass.

- konfirmantane kler seg bak i kyrkjerommet, og ikkje i våpenhuset.

Presentasjonsgudsteneste 2020/2021

Høyanger: 30.sept. kl.17:00

Kyrkjebø:  06. sept. kl. 17:00.

Lavik: 30. august kl.11:00.

Bjordal: 06. september  kl. 11:00.

 

Konfirmasjonsdato neste år 2021 er no slik

Vadheim 18. april.
 
Høyanger 25. april.
 
Kyrkjebø 2. mai.

Bjordal  og Ortnevik  13. mai

Lavik  23. mai

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort